Az alapító azzal a céllal hívta meg az Alapítvány kuratóriumának tagjait a csendesnapra, hogy egy év végi lelki-szellemi számvetéssel és hálaadással egybekötött napon ne a munka, a szolgálat, hanem a lelki-szellemi feltöltődés legyen a középpontban.
Az alapító –aki egyben az alapítvány lelkipásztora- ugyanis fontosnak tartja a szolgálók lelki fejlődésének és hitmélyítésének kérdését is, hisz örömtelen, terhekkel teli élet, képtelen másokért élni és égni, önmagának önmagát visszakongó üres edénnyé válik, s alkalmatlanná válik elhívása betöltésére.

A találkozó –egy az alapítvány székhelyétől- kissé távol eső helyen, Kiskunhalason történt, az alapító ezzel is jelezni kívánta ugyanis, hogy nem munka megbeszélés, hanem elcsendesedés és feltöltekezés a cél!

Az alapító-lelkipásztoron kívül (Szabóné Kovács Teodóra Krisztina), a kuratórium 3 fős tagja közül ketten (Szuhainé Beer Csilla a kuratórium elnöke, Szabó Ráchel Éva kuratórium a tagja) és az alapítvány pályázatírója (Leitert-Kiss Anna) voltak jelen a nap folyamán, mely délelőtt egy könnyed, testvéri beszélgetéssel, majd közös ebéddel (Mátyás étterem – Kiskunhalas) folytatódott.

Délután 14.00 órától a Református Egyházközség imaszobája adott lehetőséget a közös Igetanulmányozásra irányított beszélgetés által.

Az alapító-lelkipásztor bevezető gondolataiban azt fogalmazta meg, hogy az alapítvány egyben segélyszervezetként működő szolgálata révén emberekkel (állandó és önkéntes tagokkal), mintegy szolgatársakkal közösségben képes elvégezni az elhívására szóló feladatait. Sok tekintetben azonban nincs idő és lehetősége a tagoknak önmagukkal és egymással foglalkozni, mert egyedül a munkára korlátozódnak a találkozások és az egymással való kapcsolódási pontok.

A hatékony feladatvégzéshez az első az önmagunk, majd a mások személyiségének megismerése, melyre a Zsoltárok 139, 1 és 13kk versei adnak kiinduló pontot. Egy közös teszt segítségével Péter, Pál, Barnabás apostolok és Lukács evangélista személyiségének meghatározó jegyei kerültek vizsgálat alá. A Biblia Igéinek folyamatos visszacsatolásával némiképpen új színben tárult fel a jelenlévő szolgálók előtt a lehetséges feszültség és a lehetséges feloldások gyakorlati lépéseinek ismerete és elsajátításának fontossága is a közösségen belül. Önmagunk megismerése ugyanis csakis Teremtőnk által valósulhat meg helyesen, ebből az aspektusból történhet korrekt módon a másik szolgatárs megismerése, elfogadása. Ez ugyanis szükséges és elmaradhatatlan a szent és áldásos, hatékony szolgálatok elvégzéséhez.

Imaközösség adott lehetőséget a hálaadásra és a következő, 2018. évben előretervezett szolgálatokban Isten Szentlelke vezetésének segítségül hívására.

Végezetül: Pál figyelmeztetése alapján, hogy t.i.  „felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, Krisztus testének építésére” (Ef 4, 12) fontosságát szem előtt tartva szeretnénk rendszeressé tenni a „szolgálat és munkamentes” évente egy, -de akár két- alkalmat, amikor is hasonlóan a fent megnevezett csendesnapra időt és erőt hagyunk, vallva, hogy:
Mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít engem (Fil. 4,13), de ehhez a hasonló lelki-szellemi feltöltekezésre szükséges találkozások adnak lehetőséget. 

kerub-_csendesnap2_20190310_2024175950

kép 1 / 4