„Az ajándékozó bővelkedik, és aki mást felüdít, maga is felüdül.”
(Példabeszédek könyve 11,25)

Az Ige Szavaival együtt valljuk, hogy bizony jó adni és jó felüdíteni embertársunkat, s jutalmunk éppen a csoda lesz, hogy Isten Lelke békessége, öröme és felüdítő közelsége megtapasztalhatóvá válik ott és akkor a szolgálat során. Bizony nem egyszer tapasztaltuk meg ezt és így!

2018. május 5-én a kiskunhalasi Sáros utcán élő cigány-családokat látogattuk meg, ahová a Cigánymisszió vezetője, Balogh Róbert református lelkipásztor és Mészáros Zsuzsa szolgatársunk kísért el bennünket. Autókkal 15.00 óra után érkeztünk és a szabad téren, egy ház előtti fa árnyékában kipakolva a hangszereket, a KERUB Dicsőítő Csoport szolgálatával kezdtük el alkalmunkat. Ahogy a dicséret hangjai elérkeztek a fülekhez, úgy indultak meg a szívek is, a lábak is, s egyre nagyobb körben álltunk már körben. Kicsik és nagyok, idősek és fiatalok, családok és magánosok…
Néhány dicséret eléneklését követően Balogh Róbert, lelkész testvérünk bemutatta pár szóban a Kerub Segélyszervezet Alapítvány szolgálattevőit, majd Szabó Ráchel Éva, mint az alapítvány kuratóriumának és a Dicsőítő csoportjának tagja elmondta látogatásunk célját, s átadta a szót Kánászi-Nédó Tibor testvérünknek, aki maga is roma származású lévén rövid evangélizációs gondolatokban bizonyságot tett életéről, fiatal éveinek elvettetésben telt időszakáról, majd bizonyságot tett Jézus Krisztusról, Aki megtalálta őt és értelmet adott életének, s örökké elkötelezte a szolgálat hűségére.
Az evangélizációt lezáró imádság előtt még néhány bátorító szó hangzott el Leitert  András  testvérünktől.
Az imádságot még néhány dicséret közös eléneklése követte, s ezután a Segélyszervezet által gyűjtött ruhaadományok kerültek kiosztásra Leitert-Kiss Anna szolgatársunk vezetésével, illetve meglepetés ajándékként Sárközi Józsefné Babi asszonytestvérünk által előkészített sütemények is.
Igen…. jó ajándékozni, önzetlenül adni…. nem kölcsön adni, elvárni, visszavárni, hanem hálaadással áldozni az Úrnak azáltal, hogy a „kicsinyeknek” adsz. Jó felüdíteni a másik embert…jó felüdülni az Úr Jézus Szeretete által.
(A fotókat készítette és közre adta: Szabó Ábel Barnabás, Cseh Zoltán, Szőke János )

31530813_1523381467771227_3472566094873493504_n_20190310_1889519341

kép 1 / 30