Az alapítvány célja különösen a hit terjesztése, a világ népeivel való megismertetése, ennek alapján az emberek tanítása, kapcsolataik ápolása, gondozása, képességeik fejlesztése, egymással való kapcsolódásuk érdekében nyelvek tanítása, amely célok mindegyikének alapja a Szentírás, amely Isten igéje, és az Apostoli Hitvallás.

Tevékenységeink a fenti cél elérése érdekében:
–    szociális tevékenység, családsegítés;
–    időskorúak gondozása;
–    kulturális tevékenység;
–    gyermek- és ifjúságvédelem, illetve gyermek- és ifjúság érdekképviselet;
–    hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése;
–    emberi- és állampolgári jogok védelme;
–    magyarországi és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység.

Az alapítvány céljai megvalósulásának érdekében az alábbi konkrét tevékenységeket végzi:
–    pénzbeni és természetbeni támogatás nyújtása magyarországi viszonylatban az arra rászorulóknak figyelembe véve, célterületenként meghatározva a hátrányos helyzetű régiókat;
–    szellemi és lelki segítségnyújtás a keresztyén értékrend helyreállítása érdekében;
–    keresztyén értékrendet képviselő hanghordozók, illetve irodalom terjesztése;
–    előadások, konferenciák szervezése;
–    tanfolyamok, konferenciák és szemináriumok szervezése.

Az alapítvány működése nyilvános, szolgáltatásait a céljaiból adódó kötöttségek figyelembe vételével bármely természetes személy, szervezet nemre, fajra, felekezetre, hovatartozásra tekintet nélkül igénybe veheti.