Elcsendesülés…
Megérkezés Isten békességes Jelenlétébe…
Belső örvendezés, hála és imádat….

A Szentlélek Isten kitöltekezésének ünnepére készülve a Hajósi Református Egyházközség lelkipásztora, Papp Szabolcs Zsolt testvérünk meghívására érkeztünk dicsőítő szolgálatra a KERUB Dicsőítő Csoport tagjaival. Dicséretek, Igeolvasás és imádságok által lehettünk egy közösségben három felekezetből és több településről. Az Úrra tekintek szüntelen, nem tántorodom meg, mert a jobbomon van. Ezért örül a szívem, és ujjong a lelkem, testem is biztonságban van. Mert nem hagysz engem a holtak hazájában, nem engeded, hogy híved leszálljon a sírba. Megismerteted velem az élet útját, teljes öröm van tenálad, örökké tart a gyönyörűség jobbodon.(Ps. 16, 8-11)

32777277_1877291245669158_3894084690792939520_n_20190310_1294346388

kép 1 / 11