Jelen Adatvédelmi Tájékoztató összefoglalja a kerubsegelyszervezet.hu kezelője által folytatott adatkezelési elveket és annak gyakorlatát.

Honlapunkon önregisztrációra nincs lehetőség, belépni csak a rendszerbe előre felvettt, a rendszert kiszolgáló felhasználók jogosultak.

1. Adatkezelő

Az adatok kezelője a Kérub Segélyszervezet Alapítvány.

Székhely/postázási cím: 6335 Ordas, Arany János  utca 1.; adószám: 19550943-1-03
Elérhetőség: gdpr@kerubsegelyszervezet.hu, vagy a weboldalon keresztül

2. A kezelt adatok és érintettek köre

A weboldal látogatása során anonim módon a látogató session ID-t kap, amellyel a Google Analytics a személyes adatoktól függetlenül, statisztikai céllal rögzíti a látogatás kezdő- illetve befejező időpontját, illetve a látogatott oldalakat.
Egy esetben történik személyes adatkezelés, ha kapcsolatba szeretne velünk lépni a „Lépjen kapcsolatba velünk” modulban megadja nevét és e-mail címét kapcsolatfelvétel céljából.
A felhasználó által megadott adatok pontatlanságáért, vagy valótlanságáért az adatkezelő felelősséget nem vállal.

3. Az adatkezelés célja

A személyes adatok kezelésének célja, hogy kapcsolat tudjunk lépni a „Lépjen kapcsolatba velünk” modulban megadott nvé és e-mail cím alapján.

A Google Analytics által használt anonim session ID-k és cookiek (sütik) felhasználásának célja statisztikai jellegű. A látogató a jelentkezés során önként hozzájárul, hogy a 2. pontban említett típusú adatokat az adatkezelő az Adatvédelmi Tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően felhasználja. Az adatkezelő a megadott adatokat bizalmasan kezeli.

4. Az adatvédelmi tájékoztató által meghatározott adatkezelési időtartam

A Google Analytics által létrehozott cookiek időtartama 30 napra szól, a session ID-k az oldal elhagyásakor automatikusan törlődnek. A felhasználó által megadott adatokat a felhasználó írásos kezdeményezésére az adatkezelő 10 munkanapon belül törli.

A „Lépjen kapcsolatba velünk” modulban megadott nevét és e-mail címét kapcsolatfelvétel céljából.a kapcsolat létrejöttéig tároljuk, kapcsolattartási, tájékoztatási céllal, ezután töröljük.

5. Az adatfeldolgozók köre

A felhasználói adatokhoz csak az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá, harmadik félnek nem adhatóak ki. Az adatkezelő törvényi kötelességből továbbítja a felhasználók adatait az igénylő hatóságnak, amennyiben hivatkozott hatóság a megfelelő jogalappal rendelkezik.

6. Az adatkezelés végrehajtásához, az Adatfeldolgozó az alábbi további Adatfeldolgozókat vonja be, a feltüntetett célokra.

MICROWARE HUNGARY Kft.
Cím: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.
Telefon: +36-1-432-3236
E-mail: domreg@microware.hu
Feladatok: rendszergazdai és rendszerfejlesztési feladatok.

7. Az adatkezelési szabályzat jogalapja és a felhasználó jogai

Az adatkezelés a felhasználó jóváhagyásának jogalapjával történik. A felhasználó az adatkezelő által kezelt adatokról, és annak módjáról a szilady@szilady.net e-mail címen ezen Adatvédelmi Tájékoztató tartalmán túl további tájékoztatást kérhet. A felhasználó által megadott adatokat a felhasználó írásos kezdeményezésére az adatkezelő 10 munkanapon belül törli. Ezt az igényt a gdpr@kerubsegelyszervezet.hu e-mail címen lehet bejelenteni.

8. A weboldalt üzemeltető partner és technológia

A kerubsegelyszervezet.hu weboldalt a DotRoll Kft. kezeli.
Székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5. cégjegyzékszám: 01-09-882068, adószám: 13962982-2-42
Képviselő: Komáromi Zsolt György ügyvezető
E-mail cím: support@dotroll.com
Weboldal:  dotroll.com

9. Az adatok tárolásának fizikai helye:

Az adatfeldolgozó tulajdonában lévő szerverek fizikai elhelyezkedése: 1101 Budapest Expo Tér 5-7. irodaházban található Docler szerverterem, és a Magyar Telekom adatközpontja,
Budaörs DC- 2040 Budaörs, Ipartelep utca 13-15. A szerverterem alkalmazottai nem rendelkeznek hozzáféréssel a szerverekhez.

10. Jogorvoslati lehetőség és hatályos törvények

Amennyiben a látogató úgy érzi, hogy a Kérub Segélyszervezet Alapítvány a személyes adatokat nem az itt megjelöltek szerint vagy a hatályos törvénynek megfelelően kezeli, jogait az adatvédelmi biztosnál vagy polgári bíróságon érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

A adatvédelemmel kapcsolatos kötelezettségekről az alábbi törvényekben tájékozódhat a felhasználó:
A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény
Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény