Kategória: Hírek

Szabadszállási adományozás

2021 január 21-én egy Szabadszállási családnak tudtunk ruhákkal és tartós élelmiszerekkel segíteni. Elszállításában a Göncöl Park egyesület volt segítségünkre.

Kuratóriumi gyűlés 2021. január

Január 17 én Alapítványunk megtartotta első kuratóriumi gyűlését, melyen hálát adva megtartatásunkért,beszámoltunk az előző év eseményeitől, és bízva Isten segítségében…

Utánfutó

A Bethlen Gábor alapkezelő által 2019-ben megnyert pályázatnak köszönhetően, 2020 tavaszán egy utánfutóval gazdagodott Alapítványunk. Nagy segítséget nyújt nekünk az…

Dicsőítő Nap – Kecel

A KERUB Segélyszervezet Alapítvány Dicsőítő Csoportja meghívást kapott arra a Dicsőítő Napra, amely  a regió keresztyéneit volt hívatott összehívni imádságra,…

KERUB dicsőítő csoport

2000-ben az akkori 35 fős hittancsoporttal kezdtük el dicsőítő szolgálatot, Uszódon egy faluszerte meghirdetett alkalmon és Tázláron a református egyházközségben…

Bemutatkozás

Az alapítvány célja különösen a hit terjesztése, a világ népeivel való megismertetése, ennek alapján az emberek tanítása, kapcsolataik ápolása, gondozása,…